SQL Tablo boyutları

Ne için kullanırım?
DB’deki tablolarınızın veri boyutlarını öğrenmek için kullanabilirsiniz.

Nasıl kullanırım?
1. Yöntem T-SQL ile;

IF OBJECT_ID('tempdb..#TABLEDATA') IS NOT NULL BEGIN DROP TABLE #TABLEDATA END
CREATE TABLE #TABLEDATA
(TabloAdi VARCHAR(50), SatirSayisi INT, AyrilmisAlan VARCHAR(50), KullanilanAlan VARCHAR(50), IndexBoyu VARCHAR(50), KullanilmayanAlan VARCHAR(50))</code>

INSERT INTO #TABLEDATA
EXECUTE sp_MSforeachtable 'sp_spaceused [?]'

SELECT TOP 10 * FROM #TABLEDATA ORDER BY CONVERT(INT, REPLACE(AyrilmisAlan, ' KB', '')) DESC

 

2. Yöntem;

diskusagebytoptables

Leave a Comment.