AlwaysOn Automatic Seeding ilerleme durumu

AlwaysOn Availability Group’a yeni bir database eklerken Automatic Seeding ile database taşıma opsiyonu seçildiğinde, database taşıma işleminin ilerleyişini takip edebileceğimiz bir script yazdım.

Buraya tıklayarak Github üzerinden erişebilirsiniz.

/*-----------------------------------------------------------------------
Written by Yunus UYANIK, yunusuyanik.com
Version 1.0
Date : 28.04.2020
(c) 2020, yunusuyanik.com. All rights reserved.
------------------------------------------------------------------------*/

SELECT
database_size_bytes/1024/1024 AS TotalDBSize_MB,
transferred_size_bytes/1024/1024 AS TotalTransferSize_MB,
database_size_bytes/1024/1024-transferred_size_bytes/1024/1024 AS TotalTransferRemainingSize_MB,
(DATEPART(HOUR, DATEADD(HOUR,-3,GETDATE())-has.start_time) * 3600) +
(DATEPART(MINUTE, DATEADD(HOUR,-3,GETDATE())-has.start_time) * 60) +
(DATEPART(SECOND, DATEADD(HOUR,-3,GETDATE())-has.start_time)) AS TotalTransferSeconds,
((CONVERT(DECIMAL(18,2),transferred_size_bytes/1024/1024))/(CONVERT(DECIMAL(18,2),database_size_bytes/1024/1024)))*100 AS TransferingPercent,
(database_size_bytes/1024/1024-transferred_size_bytes/1024/1024)/(
(transferred_size_bytes/1024/1024)/
((DATEPART(HOUR, DATEADD(HOUR,-3,GETDATE())-has.start_time) * 3600) +
(DATEPART(MINUTE, DATEADD(HOUR,-3,GETDATE())-has.start_time) * 60) +
(DATEPART(SECOND, DATEADD(HOUR,-3,GETDATE())-has.start_time)))) AS TransferingRemainingSeconds,
DATEADD(HOUR,-3,GETDATE())-has.start_time AS TotalTransferTime
FROM sys.dm_hadr_physical_seeding_stats hpss
JOIN sys.dm_hadr_automatic_seeding has ON has.operation_id=hpss.remote_physical_seeding_id
alwaysonautomaticseedingprogress

NOT : sys.dm_hadr_automatic_seeding dmv’si üzerinde ilgili aktarımın start_time kolonu, aktarımı başlattığınız zamanınkinden (sunucu saatine göre) farklı olabiliyor. Bu durumda GETDATE() fonksiyonuna saat ekleme çıkarma yaparak kontrolleri sağlayabiliyoruz.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.