AlwaysOn – Job’ları Primary Sunucuda Çalıştırmak

AlwaysOn üzerinde Node’lar arasında Job yönetimi olmadığı için failover durumlarında Job’larla alakalı problemler yaşanmaktadır. Job’ların sadece primary sunucu üzerinde çalışması için step’lerin içine aşağıdaki kod bloğunu ekleyerek, job’ları iki sunucuya da kurun. Failover durumunda job’lar kaldığı yerden çalışmalarına devam edecektir.

  • Yöntem – 1
IF (SELECT ars.role 
FROM sys.dm_hadr_availability_replica_states ars 
JOIN sys.availability_groups ag ON ars.group_id = ag.group_id
    WHERE ag.name = 'AGNAME' AND ars.is_local = 1) = 1
BEGIN
    -- this server is the primary node, do something here
END
  • Yöntem – 2
IF (SELECT sys.fn_hadr_is_primary_replica('AGNAME')) = 1
BEGIN
    -- this server is the primary node, do something here
END

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.