SQL Auto Shrink nedir? #DatabaseOptions

Automatic kategorisi altındaki ayarlardan olan Auto Shrink‘i inceleyeceğim. Auto Shrink nedir? Veritabanını üzerinde belirli periyotlarda küçültme(shrink) işlemi yapmasını sağlamaktadır. Shrink: Veritabanı tarafından disk üzerinde allocate edilmiş ancak içinde veri bulunmayan kısımları kaldırılarak veritabanı boyutunu azaltmayı sağlamaktadır. Ancak veritabanı üzerindeki index bozulmalarına ve işlem esnasında yüksek kaynak tüketimine sebep olmaktadır. Seçenekler True False Best Practice Auto Shrink =… Okumaya devam et SQL Auto Shrink nedir? #DatabaseOptions

SQL Auto Create Statistics nedir? #DatabaseOptions

Automatic kategorisi altındaki ayarlardan olan Auto Create Statistics‘i inceleyeceğim. Auto Create Statistics nedir? Veritabanı üzerinde gerektiğinde istatistiklerin otomatik olarak oluşturulmasını belirtebileceğimiz ayardır. İstatistiklerin otomatik olarak oluşturulması sorgu performansını arttırmak için önemlidir. İstatistikler, Query Optimizer’in sorgular için hangi index’i kullanacağını seçerken karar vermesini sağlarlar. Seçenekler True False Best Practice Auto Create Statistics = True Auto Create Statistics ayarını… Okumaya devam et SQL Auto Create Statistics nedir? #DatabaseOptions

SQL Recovery Model nedir? #DatabaseOptions

Page Header kategorisi altındaki ayarlardan olan Recovery Model‘i inceleyeceğim. Recovery Model nedir? Veritabanı kurtarma modelini belirleyebileceğimiz ayardır. Recovery model’lerle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Seçenekler Full Simple Bulk-Logged Best Practice Best practice yoktur, veritabanını kullanım durumuna göre değişiklik göstermektedir. Recovery Model ayarını nasıl değiştirebilirim? T-SQL ile –Full Model USE [master] GO ALTER DATABASE [databasename] SET RECOVERY FULL… Okumaya devam et SQL Recovery Model nedir? #DatabaseOptions

SQL Database State nedir? #DatabaseOptions

State kategorisi altındaki ayarlardan olan Database State‘i inceleyeceğim. Database State nedir? Veritabanının anlık durumunu göstermektedir. Seçenekler ONLINE: Veritabanı erişilebilir durumda ve üzerinde işlem yapılabilir haldedir. OFFLINE: Veritabanı erişilebilir değildir, üzerinde herhangi bir işlem yapılamaz. RESTORING: Veritabanındaki file ve filegroup’ların restore işlemi devam ediyor. RECOVERING: Geri alma işlemi devam etmektedir, işlem başarılı şekilde tamamlandığında otomatik olarak ONLINE olacaktır.… Okumaya devam et SQL Database State nedir? #DatabaseOptions

SQL Database Read-Only nedir? #DatabaseOptions

State kategorisi altındaki ayarlardan olan Database Read-Only‘i inceleyeceğim. Database Read-Only nedir? Veritabanı üzerinde sadece okuma yapılmasını belirleyebileceğimiz ayardır. Database Read-Only açık iken veritabanı üzerinde yazma işlemleri yapılamaz, bunun yanı sıra objeler de değiştirilemez. Seçenekler True False Best Practice Best practice yoktur, veritabanını kullanım durumuna göre değişiklik göstermektedir. Database Read-Only ayarını nasıl değiştirebilirim? T-SQL ile –True USE… Okumaya devam et SQL Database Read-Only nedir? #DatabaseOptions