MongoDB – M001

show dbs //veritabanlarını listeler use sample_training //veritabanına geçiş yapar show collections //collection listeler db.inspections.findOne(); //tek kayıt getirir. db.zips.find({“state”: “NY”}) //koşula uygun tüm kayıtları getirir. it //dönen kayıtlar 20’şerli olarak listelenir, sonraki sayfaya geçmek için kullanılır. db.zips.find({“state”: “NY”}).count() //count almak için kullanılır. db.zips.find({“state”: “NY”, “city”: “ALBANY”})db.zips.find({“state”: “NY”, “city”: “ALBANY”}).pretty() //sonucu okunabilir göstermek için, kullanılır. db.inspections.insert({“id” :… Okumaya devam et MongoDB – M001