SQL Server Index Tuning – Part 1

Non-clustered index Datanın tutuluş şeklini gösteren query; CREATE INDEX IX_LastAccessDate_Id_Age ON dbo.Users (LastAccessDate,Id,Age) SELECT LastAccessDate,Id,Age FROM dbo.Users ORDER BY LastAccessDate,Id,Age Missing Index Önerisi Genelde sadece WHERE clause’a odaklanır, çünkü bu işlemi micro saniyeler içinde gerçekleştirip query’nin süresine etki etmemesi gerekiyor.  WHERE Clause – Index for Equality Queries Aşağıdaki sorgu için index en iyi index nedir? SELECT… Okumaya devam et SQL Server Index Tuning – Part 1